Important

- Egg cells and sperm are joined in very specific laboratory conditions for the purpose of fertilization
- The media, where the embryos obtained in the result of fertilization grow, are extremely specific, but nor standardized (they are the secret of each laboratory)
- The observation of embryo growth in laboratory allows selecting embryos with the highest development potential

Komórki jajowe w czasie zabiegu pick up pobierane są wraz z płynem pęcherzykowym i następnie natychmiast po pobraniu przekazywane są do laboratorium embriologicznego, gdzie zapewnia się im najlepsze możliwe warunki dla rozwoju i wzrostu. W laboratorium przenosi się je do specjalnego płynu „medium”i następnie umieszcza na specjalnych płytkach i przygotowuje do zapłodnienia.

W dniu pobrania komórek jajowych mężczyzna po kilkudniowej abstynencji oddaje nasienie w wyniku masturbacji w specjalnym pomieszczeniu w Klinice. Jest ważnym, by Pacjent poczekał 2-3 godziny po pierwszym oddaniu nasienia ponieważ może być konieczne uzyskanie drugiej próbki nasienia. Pacjenci, którzy kiedykolwiek mieli problem z oddaniem nasienia proszeni są o wcześniejsze zdeponowanie materiału w banku komórek kliniki.

Pacjenci (para), którzy decydują się na skorzystanie z banku nasienia anonimowych dawców powinni dokonać wyboru i podpisać odpowiednie dokumenty przed rozpoczęciem Programu IVF.

W przypadku klasycznego zapłodnienia pozaustrojowego do medium z komórkami jajowymi zostaną podane plemniki (jest to tzw. inseminacja).

W przypadku zastosowania docytoplazmatycznego podanie plemnika do komórki jajowej ICSI (dziś metoda ta stosowana jest w około 95% przypadków) pojedynczy plemnik partnera/dawcy poprzez mikroiniekcję zostaje podany bezpośrednio do komórki jajowej uzyskanej od kobiety. Płytki z komórkami jajowymi i plemnikami przenoszone są następnie do inkubatorów, gdzie pozostają przez określoną liczbę godzin i dni. Warunki laboratoryjne zapewniają odpowiednią temperaturę, czystość powietrza, stężenie gazów tak, aby zarodki powstałe w wyniku zapłodnienia miały jak najlepsze warunki do rozwoju.

W ciągu kolejnych godzin i dni od inseminacji komórek jajowych lub iniekcji plemnika do komórki jajowej płytki z komórkami/zarodkami są oglądane w celu sprawowania kontroli nad przebiegiem procesu zapłodnienia i dalszego rozwoju zarodków.

Następnego dnia po zapłodnieniu powstaje zygota (pojedyncza komórka, ale z dwoma przedjądrzami), w ciągu dwóch dni od inseminacji lub ICSI dochodzi do powstania czterokomórkowego zarodka, a dnia trzeciego zarodek ma już 8 komórek. Piątego dnia od inseminacji lub ICSI zarodek ma już 80 i więcej komórek (nazwany jest blastocystą).

Nie wszystkie komórki jajowe, czy powstałe w wyniku zapłodnienia zarodki są prawidłowe, dlatego nie wszystkie komórki zostaną zapłodnione i nie wszystkie zarodki będą rozwijały/dzieliły się prawidłowo. Szansa na to, że rozwijający się zarodek da oczekiwaną ciążę zależy od tego jak się rozwija, nie jest to jednak prosta zależność.

Nie wszystkie zarodki, które rozwijają się prawidłowo są genetycznie prawidłowe, nie wszystkie słabo rozwijające się zarodki są genetycznie nieprawidłowe. Ocena wyglądu zarodków jest jednak najbardziej powszechną i pomocną metodą stosowana w wyborze najlepszych zarodków do transferu.

  • Pomimo zachowania najwyższej staranności podczas wykonywania procedur w laboratorium embriologicznym nie można wykluczyć, że:
  • komórki jajowe mogą się nie zapłodnić;
  • powstaną nieprawidłowe zarodki, które nie będą mogły zostać przeniesione do jamy macicy;
  • zapłodnione komórki jajowe mogą obumrzeć jeszcze przed podziałem i powstaniem zarodka;
  • zarodki mogą przestać się prawidłowo rozwijać;
  • może dojść do przypadkowej infekcji w laboratorium embriologicznym i wszystkie lub część komórek jajowych lub zarodków może ulec uszkodzeniu;
  • może dojść do nieprzewidzianego uszkodzenia sprzętu laboratoryjnego, w wyniku czego komórki, nasienie, zarodki mogą zostać zniszczone;
  • mogą pojawić się inne nieprzewidziane okoliczności, które doprowadzą do zniszczenia laboratorium czy materiału biologicznego;
  • huragan, powódź, ataki terrorystyczne, wojna itp. sytuacje mogą doprowadzić do zniszczenia laboratorium i materiału w nim przechowywanego.

Czy kontrola jakości w laboratorium embriologicznym jest istotna?

Niedojrzałe lub niezapłodnione komórki, nasienie, nieprawidłowe zarodki (nieprawidłowo zapłodnione komórki jajowe lub zarodki, które przestają się rozwijać i w związku z tym nie mogą zostać przeniesione do jamy macicy kobiety) mogą posłużyć jako kontrola dla przebiegu prawidłowych procesów w laboratorium zamiast podlegać zniszczeniu.

Pacjenci są pytani o wyrażenie zgody na użycie nieprawidłowych lub nieprawidłowo rozwijających się komórek czy zarodków do celów szkoleniowych i kontroli jakości.

Was it useful? 568 0

← Back
← Back to homepage
Published: 3 November 2015 Updated: 31 March 2017